Gaminio kopijavimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Projekto darbo erdvės kataloge Samples/Table rasite gaminio modelį Table.iam, kuriuo remiantis parašytas šis pradžiamokslis.

 

Pirmiausiai atidarykite modelį Table.iam. Jeigu teisingai atliktas Woodwork for Inventor įdiegimas, tai  viršutinėje meniu juostoje pamatysite Woodwork Design skirtuką, kuriame yra pateiktos medžio gaminio projektavimą aptarnaujančios komandos:

 

 

Ribon

 

Pirmiausiai nukopijuokite gaminį ir suteikite gaminiui bei jo detalėms kodus.

 

 

hmtoggle_plus1Kopijavimo paleidimas

 

Kopijavimo atlikimui spauskite mygtuką "Assembly Copier".

 

AC

 

Modelio kopijamas užtrunka keletą sekundžių ir tuomet pasirodo modelio kopijavimo (angl. Assembly Copier) valdymo langas.

 

Assembly copier

 

 

hmtoggle_plus1Part Name laukų reikšmių pernešimas į Description lauką

 

Užveskite kursorių ant stulpelio antraštės Part Number ir spustelėkite dešinį pelės klavišą. Stulpelis turi pakeisti spalvą, reiškiančią, kad šiuo metu Part Number stulpelis yra aktyvus.

 

Paspaudus dešinį pelės klavišą pasirodys kontekstinis meniu. Pasirinkite "Copy values to" –> "Description".

 

Copy Values to description

 

Po šios operacijos atlikimo pamatysite, kaip Part Number laukų reikšmės pernešamos į Description lauko reikšmes.

 

 

hmtoggle_plus1Kopijavimo vietos nusakymas

 

Assembly Copier programai nusakykime, į kur kopijuoti stalo modelį. Nustatykite kortelę New Dir ir paspauskite katalogo paieškos ir kūrimo mygtuką.

 

Assembly copier Specify Copy destination

 

Atsiranda Windows standartinis katalogų nurodymo ir kūrimo langas.

 

Assembly copier Specify destination Folder

 

Sukurkite projekto darbo erdvėje katalogą, kuriame planuojate talpinti naują gaminį (pvz. My Table), ir spauskite mygtuką "OK".

 

Pastebėste, kad kopijavimo vieta pasikeis į naujai nurodytą katalogą.

 

 

hmtoggle_plus1Gaminio kodavimas

 

Lange, kuriame vaizduojama gaminio sudėtis, kursoriumi atsistokite ant stulpelio su antrašte New File Name ir padarykite jį aktyviu, spustelėdami dešinį pelės klavišą.

 

Viršuje pereikite į kortelę Tree Counter.

 

Assembly copier Tree Counter

 

Laukelyje Root name įveskite "TBL" (angl. žodžio "Table" sutrumpinimas) ir paspauskite mygtuką "Apply tree counter". Po šios operacijos pastebėsite, kad lauko New File Name reikšmės yra pervadinamos atitinkamai su eilės numeriu pateiktame gaminio struktūros medyje.

 

Assembly Copier rename

 

 

Pakartokite laukų reikšmių pernešimo procedūrą, tik šį kartą nukopijuokite New File Name reikšmes į Part Name reikšmes.

 

Copy Values to part Name

 

 

hmtoggle_plus1Kopijavimo paleidimas

 

Paleiskite kopijavimo komandą.

 

Assembly Coppier Copy Bottom

 

Pasirodys dialogas, kuriame yra pateikta ataskaita apie kopijavimo turinį ir joje paspauskite mygtuką "Execute copy".

 

Sėkmingai įvykus kopijavimui atsidariusiame lange varnele pažymėkite "and close Assembly Copier" bei spauskite "Open copy in Inventor".

 

Assembly Copier Open copy in Inventor

 

Naujai nukopijuotas gaminys bus atidarytas Autodesk Inventor aplinkoje. Orginalų gaminį galite uždaryti.

 

 

hmtoggle_plus1Naršyklėje rodomų mazgų pervadinimas

 

Patogesniam darbo tęsimui, pakeiskite rodomus mazgus į patogesnę navigacijai formą. Tam iškvieskite įskiepio komandą Nodes:

 

Woodwork Design –> Visibility Control –> Nodes node_control32

 

Dialogo lange esančiame mazge nustatykite atvaizduojamos informacijos turinį. Sakykime, kad norime matyti Part name ir Description laukų reikšmes atskirtas viena nuo kitos ":" ženklu.

 

 

Node visibility control for tutorial

 

Paspauskite mygtuką "Apply". Šoninėje naršyklėje pamatysite pasikeitusius mazgų vardus.

 

Norėdami išsaugoti naujai sukurtą kopiją spauskite "Ctrl+S".