Furnitūros išstatymas, konfigūravimas ir kiaurymių iškirtimas

Į Viršų | Ankstesnis | Sekatis

 

Šiame pradžiamokslio skyriuje išdėstysime reikalingą tvirtinimo furnitūrą ir tinkamai ją sukonfigūruosime bei atliksime kiaurymių iškirtimą.

 

Jei išjungėte Autodesk Inventor programą, tai ją paleidus iš naujo savo nebaigtą gaminio modelį pavadinimu TBL.iam rasite projekto darbo erdvės kataloge Samples/My Table.

 

 

hmtoggle_plus1Furnitūros išstatymas

 

Pirmiausia Autodesk Inventor priemonemis sukurkite tvirtinimo komponentų išdėstymo ašis, kurios yra išreikštos, kaip Autodesk Inventor darbinės plokštumos (Work Planes).

 

Paleiskite darbinių plokštumų sudarymo komandą:

 

Assemble –> Work features –> Plane WorkPlane

 

Sukurkite plokštumas taip, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje. Apie tai, kaip kurti plokštumas informaciją rasite Autodesk Inventor pagalbos sistemoje. Atidarykite ją ir informacijos paieškos langelyje įveskite frazę Workplane bei pasirinkite atverstąjį Create work plane pagalbos skirsnį.

 

Make planes

 

 

Konfirmat tipo sujungimas

 

Paleiskite Woodwork for Inventor komandą, skirtą sujungimo komponento išdėstymui.

 

Woodwork Design –> Joint –> Attach hardware_attachment32

 

Atsidariusiame lange pasirinkite komponento patalpinimo junginio kontekste komandą Insert component

 

Tuomet Autodesk Inventor komponentų pasirinkimo lange kairėje dialogo pusėje pasirinkite Library ir atsidariusios bibliotekos kataloge susiraskite Confirmat.ipt komponentą, kuris yra:

 

Fixed Joints\Confirmats

 

Confirmat

 

Dialogas užsipildo nuskaitytais Confirmat.ipt komponento konstruktyviniais ryšiais

 

Atach confirmat

 

Pasirinkite komponento automatinį multiplikacinio išdėstymo būdą multiple_attachment24

 

Pirmiausiai išpildykite geometrijos priglaudžiamos plokštės plokštumai nurodymą (Nestled Board Plane). Tai plokštuma, į kurią įsriegsite konfirmatą. Nurodykite plokštumą taip, kaip matyti žemiau pateiktame paveikslėlyje.

 

Nestled board Plane

 

Kad aiškinamasis vaizdas būtų lengvai suprantamas, šiame paveikslėlyje rodoma tik viena pasirinkta plokštuma. To pačio pasirinikimo metu galima nurodyti ir analogišką plokštumą kairėje stalo pusėje.

 

Tada dialogo lange kursoriumi pereikite prie sekančio konstruktyvinio ašies (Axis) ryšio ir nurodykite horizontalias ašis taip, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje.

 

Confirmat axis

 

 

Pereikite prie paskutinio konstruktyvinio sekančios ašies (Second Axis) ryšio ir nurodykite vertikalias ašis taip, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje.

 

 

Confirmat Second Axis

 

Tuomet paspauskite mygtuką "Attach".

 

Jeigu perjungsite atvaizdavimą į vielinį (Wireframe) režimą, tai įsitikinsite, kad keturi Confirmat.ipt komponentai yra išdėlioti reikiamose vietose.

 

Confirmat in place

 

Analogiškai pakartokite procedūrą kitoje stalo pusėje, jeigu nebuvo pasirinktos dvi priglaudžiamų plokščių ploštumos pirmo pasirinkimo metu.

 

 

Minifix su kaiščiu sujungimo išdėstymas

 

Iš naujo paleiskite sujungimo komponento išdėstymo komandą hardware_attachment32

 

Tuomet lange paleiskite komponento įterpimo komandą Insert component

 

Atsidarusios bibliotekos kelyje Fixed joints\Minifix joint susiraskite Minifix D15.ipt. komponentą ir jį atidarykite.

 

Minifix D15

 

Dialogo langas užsipildo nuskaitytais Minifix D15.ipt komponento konstruktyviniais ryšiais.

 

Atlikite konstruktyvinio ryšio priglaudžiamos plokštės plokštumai (Nestled Board Plane) atraminės geometrijos pasirinkimą. Nurodykite plokštumą taip, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje.

 

Minifix Nestled Board

 

 

Dialogo lange kursoriumi pereikite prie sekančio konstruktyvinio ryšio - atraminės plokštės plokštuma (Pillar Board Side Plane). Nurodykite plokštumas taip, kaip parodyta žemiau pateiktame paveikslėlyje.

 

 

Minifix Pillar board

 

Kad aiškinamasis vaizdas būtų lengvai suprantamas, jame nėra parodyta, jog kitoje stalo pusėja taip pat galima nurodyti analogišką atremiančios plokštės ploštumą. Šiuo atveju galima nurodyti plokštumas abiejose pusėse ir pereiti prie sekančio konstruktyvinio ryšio atraminės geometrijos nusakymo. Tokiu atveju Minifix D15.ipt komponentai analogiškai bus išdėstyti ir kitoje stalo pusėje.

 

Perėję prie paskutinio konstruktyvinio ašių (Axis) ryšio, nurodykite ašių plokštumas, pagal kurias bus išdėstomas Minifix sujungimas.

 

Minifix Axis

 

Tuomet paspauskite mygtuką "Attach".

 

Žemiau esančiame paveikslėlyje matyti jūsų sukurtas darbo rezultatas.

 

Minifix rezultatas

 

 

Norėdami suveržti Minifix D15 sujungimu priekinę plokštumą su šoninėmis kojomis, atlikite analogiškus veiksmus.

 

 

Minifix front

 

 

Žemiau esančiame paveikslėlyje matyti jūsų sukurtas darbo rezultatas.

 

 

Minifix 2 rezultatas

 

Tokiu pačiu būdu išstatomi ir kiti sujungimai reikiamose vietose.

 

 

hmtoggle_plus1Furnitūros konfigūravimas

 

Pirmiausia reikia pakeisti Woodwork for Inventor visų detalių būseną iš įjungtos (Enabled) į išjungtą. Tam išsikvieskite Woodwork for Inventor komandą, valdančią komponentų matomumą.

 

Woodwork Design –> Visibility Control –> Components visibility32

 

Atsidariusiame komponentų valdymo lange išjunkite jų matomumą.

 

Components visibility control

 

 

Jeigu atidžiau pažvelgsite į susidariusią situaciją, tai pamatysite, kad kai kuriems furnitūros komponentams reikia medinį kaištį perstumti į kitą pusę.

 

 

Minifx configuration

 

Minifix D15.ipt komponentas yra iPart tipo detalė ir joje yra numatyta konfigūracija su mediniu kaiščiu kairėje arba dešinėje pusėje. Medinio kaiščio perstumimas atliekamas dviem atepais:

 

1.Pirmiausia perkonfigūruojamas vienas Minifix D15 komponento egzempliorius, turintis neteisingą kaiščio padėtį.
2.Tuomet ta pati konfigūracija pritaikoma kitiems neteisingą kaiščio padėtį turintiems to paties komponento egzemplioriams.

 

 

Egzemplioriaus perkonfigūravimas

 

Norėdami perkonfigūruoti komponento egzempliorių, suraskite vieną iš tų Minifix D15.ipt egzempliorių, kuriam reikia atlikti kaiščio padėties pakeitimą. Pasirinkite modelyje keičiamą komponento egzempliorių ir dešiniu pelės klavišo paspaudimu iškvieskite kontekstinį meniu.

 

Find in browser

 

 

Pasirinkus Find in Browser komandą, ieškomas komponentas pažymimas šoninėje naršyklėje. Išskleidę komponento sudėtį ir atsistoję ant lentelės (Table) mazgo, per dešinį kontekstinį meniu pasirinkite komponento pakeitimo (Change Component) komandą.

 

 

Change component

 

 

Lentelėje pasirinkite padėties (Side) dešinę reikšmę (Right) ir paspauskite mygtuką "OK".

 

 

Minifix table

 

Po to pamatysite, kaip komponeto egzempliorius pakeičia savo konfigūraciją iš kairinės į dešinę.

 

 

Tos pačios konfigūracijos pritaikymas kitiems komponento egzemplioriams

 

Iškvieskite Woodwork for Inventor komandą, skirtą konfigūracijos kopijavimui iš vieno egzemplioriaus į kitą.

 

Woodwork Design –> Joint –> iMatch imatch32

 

iMatch Component Command

 

 

Nurodykite ką tik pakeistą egzempliorų (1). Komanda pereina į būseną, kurioje reikia nurodyti tos pačio kilmės komponento kitą egzempliorių. Kursoriumi modelyje pažymėkite keičiamus egzempiorius (2;3;4). Visiems jie pritaikomas dešininės pusės konfigūracija.

 

 

Change occurences

 

Tuomet įsijunkite komponentų matomumo valdymo komandą (Components) visibility32

 

Joje varnele pažymėjus Woodwork Components Visibility Enabled, visi Woodwork for Inventor medžiagą turintys komponentai bus vėl įjungti.

 

 

hmtoggle_plus1Kiaurymių iškirtimas

 

Automatiniam kiaurymių iškirtimui pagal sudėtą furnitūrą iškvieskite kiaurymių iškirtimo komandą (Sculpt).

 

Woodwork Design –> Joint –> Sculpt sculpt32

 

Sculpt command

 

Tuomet paspauskite myktuką "Sculpt".

 

 

Tam, kad įsitikinti jog kaiurymių iškirtimo operacija pavyko sėkmingai:

 

1.Įsijunkite vielinį (Wireframe) atvaizdavimo režimą wireframe.
2.Išksivietę Woodwork for Inventor  komponentų matomumo valdymo komandą (Components)visibility32, nuimkite varnelę nuo Standard Components Visibility.

 

Pastaroji komanda išjungia visų "Perkamų" (Purchased) tipo furnitūros komponentų matomumą. Ekrane pamatysite, kad detalėse yra pasilikusios kiaurymės, kurios atsirado atlikus kiaurymių iškirtimo komandą (Sculpt).

 

Sculpt result

 

Norėdami išsaugome šį darbo rezultatą  paspauskite "Ctrl+S".